Filtrs:


 

Iegūt norādes
    Show the options

No :  vai 

Uz :  vai 

      

Jūrkalnes radars

(Radari un antenas)
      

Ulmales radars

(Radari un antenas)
      

Zenītraķešu vadības centrs "Aizstāvis"

(Zenītraķešu bāzes)
      

Dzelzceļa lielgabalu baterija Nr. 11 un 12

(Krasta aizsardzības baterijas)
Description : 

Šī dzelzceļa artilērijas iekārta tika bāzēta uz speciālām betona platformām un bija vairāk piemērota šaušanai pa mērķiem jūrā. Betona platformas tika būvētas no dzlezsbetona, to diametrs bija 16 metri. Lielgabala stiprinājuma vietā pamata biezums sasniedza 3 metrus. Lai lielgabalu nostiprinātu pie pamatnes, iekārta pa sliedēm piebrauca pie lielgabala stiprinājuma vietas, tas tika nolaists no iekārtas un ar skrūvēm nostiprināts. Šādi nostiprināta lielgaba šaušanas rādiuss bija 360 grādi un tas bija vairāk piemērots šaušanai pa mēŗkiem jūrā, jo spēja izsekot līdzi, piemēram, kreisera pārvietošanās ātrumam.

      

Krasta aizsardzības baterija nr. 315

(Krasta aizsardzības baterijas)